GDPR - Protecția datelor cu caracter personal

  Consimtamantul cu privire la datele cu caracter personal este acordat Asociatiei SenzoAutism, cu sediul social in Bucuresti, Str. Rossini nr.1a, apt.19, sect.2 si punct de lucru in Bdul Basarabia nr.20, sect.2, avand Cod de Inregistrare Fiscala 443436136.
  Consimtamantul este dat cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal in scopul realizarii serviciilor de evaluare senzoriala si de Terapie de integrare senzoriala precum si supervizarea acestor servicii.

  Pentru realizarea scopului anterior mentionat, Asociatia SenzoAutism prelucreaza urmatoarele categorii de date personale (in format fizic si/sau electronic): numele si prenumele parintelui, telefon si adresa de mail precum si numele, prenumele si varsta copilului al carui parinte este reprezentant legal. Durata pana la care compania va pastra si prelucra datele mele cu caracter personal este de 6 luni de la incetarea raporturilor comerciale, cu exceptia cazului in care compania este obligata sa pastreze aceste date pe o durata mai lunga de timp, conform cerintelor legale. Totodata, declar ca mi-au fost aduse la cunostinta care sunt drepturile mele cu privire la datele cu caracter personal prelucrate in baza prezentului consimtamant, respectiv:
 • 1-Dreptul de a fi informat – reprezinta dreptul meu de a solicita companiei sa imi trimita informatii cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal.
 • 2-Dreptul de acces la date – reprezinta dreptul meu de a solicita companiei sa imi confirme daca datele mele cu caracter personal sunt prelucrate sau nu, precum si modul in care sunt gestionate acestea. Solicitarea mea nu va fi taxata de catre companie, iar raspunsul imi va fi furnizat in termen de o luna de la data cererii (cu exceptia cazului in care cererea este nefondata sau excesiva). Orice solicitari nefondate, excesive sau repetitive, vor putea fi taxate de catre companie.
 • 3-Dreptul de rectificare – reprezinta dreptul meu de a informa compania cu privire la orice data cu carcater personal pe care voi dori sa o rectific. Compania va raspunde acestei solicitari in termen de cel mult o luna de la data solicitarii si va transmite modificarile oricaror terte parti care trebuie sa le schimbe.
 • 4-Dreptul de stergere – reprezinta dreptul meu de a solicita stergerea datelor mele personale intr-un numar de situatii (de exemplu, daca datele nu mai sunt necesare in raport cu scopul pentru care au fost create sau in situatia in care imi voi retrage acest consimtamant). Am fost informat ca compania va da curs solicitarii mele, acolo unde este posibil, desi pot exista cerinte legale care sa impiedice compania sa faca acest lucru total / partial.
 • 5-Dreptul la restrictionarea prelucrarii – reprezinta dreptul meu de a informa compania ca poate pastra datele mele cu caracter personal, dar ca trebuie sa opreasca prelucrarea pe o anumita perioada de timp determinata. Pot solicita acest lucru in situatiile in care, in mod intemeiat, doresc sa verific corectitudinea datelor sau scopul procesarii acestora.
 • 6-Dreptul la portabilitatea datelor – reprezinta dreptul meu de a solicita companiei portarea datelor mele cu caracter personal pe care aceastea le prelucreaza catre un alt operator. Deoarece datele mele se afla inregistrate atat in format fizic, cat si electronic, in baze de date prelucrate manual, am inteles ca compania va face tot ce este posibil pentru a furniza informatii intr-un format portabil, dar este putin probabil ca va putea crea sisteme automate pentru a face acest lucru.
 • 7-Dreptul de opozitie – reprezinta dreptul meu de a ma opune si de a solicita oprirea procesarii datelor mele in situatiile in care interesul meu legitim o impune sau daca in situatia mea personala apar situatii care ma pot determina sa imi exercit acest drept (inclusiv profilarea).
 • Exercitarea oricaruia dintre drepturile de mai sus se face printr-o solicitare adresata in scris companiei fie prin e-mail pe adresa office@senzoautism.ro, fie prin posta, cu confirmare de primire, pe adresa din Bucuresti, Bdul Basarabia nr.20, sector 2. Prezentul consimtamant poate fi revocat in orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuita transmisa catre Asociatia SenzoAutism. Notificarea de revocare a consimtamantului poate fi transmisa prin e-mail pe adresa office@senzoautism.ro sau prin posta, cu confirmare de primire, pe adresa din Bucuresti, Bdul Basarabia nr.20, sector 2. Revocarea consimtamantului nu afecteaza legalitatea utilizarii datelor inainte de retragerea consimtamantului (notificarea nu are impact retroactiv). Daca consimtamantul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate in scopurile de mai sus. Consimtamantul in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si furnizarea acestor date sunt voluntare.